Thông báo về sự thay đổi


xgndgjy

Bắt đầu từ lúc này, thế giới này sẽ được gọi là

“SININE”

Về tên gọi “SININE”

Sinine trong tiếng Estonian có nghĩa là màu xanh. Đây là màu sắc yêu thích của các Daisy.

Về các bài viết bị biến mất

Các bài viết này đã được xếp vào hồ sơ tuyệt mật, và sẽ không được công bố công khai cho các Daisy thường dân và khách du lịch của Sinine. Chỉ có Daisy tối cao mới có quyền quyết định đối với các bài viết này.

Biên niên sử SININE

Coi ở đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: